T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

GIDANI KORU-SOFRANA SAHİP ÇIK

Yayın Tarihi : 23.7.2020

Bakanlığımız ve Birleşmiş Milletler Tarım Örgütü (FAO) iş birliğinde çalışmaları yürütülen "GIDANI KORU-SOFRANA SAHİP ÇIK" isimli kampanya 20 Mayıs 2020 tarihinde Sayın Bakanımız Dr. Bekir PAKDEMİRLİ' nin ev sahipliğinde düzenlenen basın toplantısı ile resmi olarak başlamıştır.

Gıda israfı; Gıdanın tarladan eve gelinceye kadar geçen süreçte değişik nedenlerden dolayı tüketime elverişli olmama haline denir. Gıdaların hasat veya nakil sırasında ezilmeleri, çürümeleri ve bozulması da israfa yol açmaktadır. Bu olay sadece tarla veya marketlerde olmadığı gibi yemek yedikten sonra tabakta yemek kalması da gıda israfı olarak değerlendirilmektedir. En yüksek gıda israfı maalesef evlerimizde gerçekleşmektedir.

Gıda israfından farklı olarak gıda kaybı, tüketicinin eline geçmeden önceki süreçte, gıdanın üretimden arza kadar olan süreç boyunca kat ettiği yolda üretici ve tedarikçilerin hatalı alışkanlıkları ve seçimleri sonucunda tüketilebilir gıdalarımızın kaybedilmesi ve israf edilmesine verilen addır. Perakendeciler, gıda hizmet sektörü ve tüketiciler bu zincire dahil değildir.  Kısaca hasattan/kesimden/avlanmadan sonra gıda arz zincirine giren ancak bir şekilde ziyan edilen gıdalar, gıda kaybını tanımlar.

Kampanyada ki asıl amaç israfı ve kaybı önlemek ve bilinçli tüketime yönelmektir. Bu kapsamda kamu spotları, İlimiz genelinde billboardlarda sergilenen posterlerle, liflet ve broşürlerle kampanyaya destek sağlanmıştır.

Tüm bu etkinliklerle birlikte https://gidanikoru.com/sofrana-sahip-cik adresinde nasıl israfı önleyebiliriz, nelere dikkat etmeliyiz gibi bilgilere ulaşabilirsiniz.