T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

2020 YILI HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ HAKKINDA

Yayın Tarihi : 7.12.2020

         Ülkemiz hayvancılığının geliştirilmesi ve sürdürülebilirliğin sağlanması, hayvancılık politikalarının yürütülmesinde etkinliğin artırılması, yerli hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesi, kayıtların güncel tutulması, hayvan hastalıklarıyla mücadele ve sağlıklı hayvansal üretim için yetiştiriciler her yıl çeşitli desteklemeler ile  desteklenmektedir.

         Bu amaçla, 05/11/2020 tarihli 31295 sayılı Mükerrer Resmi Gazete 'de yayımlanan 3190 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yürürlüğe konulan "2020 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar" kapsamında hazırlanan uygulama Tebliği, 04/12/2020 tarih ve 31324  sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanmıştır.

         "Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği (Tebliğ No: 2020/23) göre hazırlanan destekleme özet bilgi notu tablo halinde aşağıya çıkartılmıştır.

         Başvuru şartlarına ilişkin ayrıntılı bilgiye İl/İlçe Müdürlüklerine başvurarak veya Bakanlığımızın Web (www.tarimorman.gov.tr) sayfasından ulaşabilirsiniz.

2020 YILI HAYVNCILIK DESTEKLEMELERİ

(Özet Bilgi)

DESTEKLEME KONUSUBAŞVURU YERİBAŞVURU ZAMANI

 

Arılı Kovan Desteklemesi

Başvuru üyesi olunan Birliğe yapılır. (Artvin Arı Yetiştiricileri Birliği ve Yusufeli Bal Üreticileri Birliği- Birlik üyesi olmayan faydalanamaz.)

 

Son Başvuru Tarihi : 18.12.2020

 

Damızlık Ana Arı ve Ana Arı Desteklemesi

Başvuru üyesi olunan Birliğe yapılır. (Artvin Arı Yetiştiricileri Birliği ve Yusufeli Bal Üreticileri Birliği- Birlik üyesi olmayan faydalanamaz.)

 

Son Başvuru Tarihi : 18.12.2020

Organik Arıcılık Yapan Yetiştiricilerin Desteklenmesi İşletmenin bulunduğu İl/İlçe MüdürlükleriBakanlıkça yayımlanacak takvimle belirlenecek
Düve Alım Desteğiİl/İlçe MüdürlükleriBakanlıkça yayımlanacak talimatla belirlenecek

 

 

 

Buzağı Desteklemesi

 

 

Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği üyesi olanlar Birliğe, Birlik üyesi olmayanlar İşletmenin bulunduğu İl/İlçe Müdürlüklerine şahsen başvurabilirler. Birlik üyesi olduğu halde, şahsen başvuranların, başvuruları geçersiz sayılır.

1.Dönem başvuruları: 31.12.2020 tarihine kadar

 

2.Dönem Başvuruları:01.04.2021-15.06.2021

 

Dönemler halinde yapılacak başvurularda 1 tek başvuru yeterlidir. Süresinde başvurmayanlar hakkını kaybetmiş olur.

 

 

 

 

 

 

Malak Desteklemesi

İşletmesinin bulunduğu İl/İlçe Müdürlüklerine şahsen başvuru yapılır.

1.Dönem başvuruları: 31.12.2020 tarihine kadar

 

2.Dönem Başvuruları:01.07.2021-01.08.2021

 

Dönemler halinde yapılacak başvurularda 1 tek başvuru yeterlidir.  1. döneme başvuramayanlar 2. döneme başvurabilir. 2. Döneme de başvurmayanlar hakkını kaybetmiş olur

 

Dişi Manda Desteklemesi

 

İşletmesinin bulunduğu İl/İlçe Müdürlüklerine şahsen başvuru yapılır.

 

31.12.2020 tarihine kadar

Anaç Koyun ve Keçi DesteklemesiBaşvurular Artvin Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanlığına yapılır. (Birlik üyesi  olmayan faydalanamaz.)

 

04.12.2020 tarihine kadar

Sürü Yöneticisi (Çoban) İstihdam Desteğiİşletmenin bulunduğu İl/İlçe Müdürlüğü31.12.2020 tarihine kadar
Besilik Erkek Sığır (Manda Dahil) Desteklemesiİşletmenin bulunduğu İl/İlçe MüdürlükleriÜreticiler; besinin başlangıcında, KES'ten alınan işletmede bulunan erkek hayvanlara ait kulak küpe numaralarının belirtildiği besi bildirim formunu; besiye alınan hayvanlara ait kulak küpe numaraları, besiye alınma ve tahmini kesim tarihi ile diğer bilgiler yönünden güncelleyerek KES'e kaydettirir. İşletmeye nakil yoluyla gelen hayvanların besi bildirimleri, işletmeye kayıt edildikleri tarihten itibaren en geç 15 iş günü içerisinde yapılmalıdır. İşletmede doğan ve besiye alınan hayvanlar ise besiye alındıkları tarihten itibaren bildirilmelidir.  Kararın yayımlanmasından sonra besiye alınan hayvanlarda besi bildirim şartı aranır. Bildirimde belirtilen tahmini kesim tarihinin değişmesi durumunda üretici bu değişikliği kesim tarihinden 15 iş günü önce güncelletir.
Hayvan Hastalıkları Tazminat Desteğiİl/İlçe MüdürlükleriTazminatlı hastalığının çıkışına göre İl/İlçe Müdürlüklerince aylık hak edişleri yapılır .
Atık Desteğiİl/İlçe MüdürlükleriProgramlı aşı uygulamalarına bağlı olmak üzere, İl/İlçe Müdürlüklerince  aylık hak edişleri yapılır.
Hayvan Genetik Kaynaklarının Yerinde Korunması ve Geliştirilmesi Desteklemesi (Hemşin Koyunu, Abaza Keçisi, Kaçkar Keçisi, Kafkas Arısı ve Doğu Anadolu Kırmızısı (DAK) Sığırı)

 

İl/İlçe Müdürlükleri

TAGEM tarafından yürütülür.

 

Islah Amaçlı Süt İçerik Analiz Desteklemesi

 

Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği  kanalı ile

01/02/2021 tarihine kadar (İşletme, 1/10/2020 tarihinden önce soy kütüğüne kaydedilmiş, işletme süt ölçüm metodu tanımlanmış ve en az geçerli bir süt analizi yapılmış, en az on baş suni tohumlama sonucu doğmuş saf sütçü ve/veya kombine ırk ineğe sahip olmalıdır.)

 

Sürü Büyütme Ve Yenileme Desteği2020 yılı anaç koyun ve keçi desteklemelerine başvuru yaparak KKBS'ye kaydedilmiş yetiştiriciler doğrudan bu desteğe de başvurmuş sayılırlar.
Hastalıktan Ari İşletme DesteklemeleriHastalıktan ari işletmeler için sağlık sertifikasına sahip olan sığırcılık işletmelerinde (Yetiştirici merkezleri hariç) bulunan, damızlık boğalar dışındaki, altı ay yaşın üzerindeki erkek hayvanlar hariç, tüm sığırlar için hayvan başına doğrudan destekleme ödemesi yapılır. Hastalıktan ari işletme sertifikasına sahip gerçek ve tüzel kişilere ait damızlık düve işletmelerinde bulunan yurt içinde doğmuş tüm düveler için hayvan başına doğrudan destekleme ödemesi yapılır.
Dijital Tarım Pazarı Platformu (DİTAP) DesteğiBakanlıkça belirlenen ürünlerde ürettiği ürünleri DİTAP üzerinden sözleşmeli usulde pazarlayan üreticilerin desteklemeye esas başvuru yeri, şekli ve zamanı, ödemeye esas icmallerin tanzimi, kontrolü ve onaylanmasına ilişkin hususlar Bakanlıkça yayımlanacak talimat ile belirlenir.Üreticiler, DİTAP üzerinden temin ettikleri besilik erkek sığırlara ilişkin DİTAP üzerinden düzenlenen satış sözleşmesini KES'e kaydettirir. Üreticilerin desteklemeye esas başvuru yeri, şekli ve zamanı, ödemeye esas icmallerinin tanzimi, kontrolü ve onaylanmasına ilişkin hususlar Bakanlıkça yayımlanacak talimat ile belirlenir.