T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

2020 YILI HAYVANCILIK FAALİYETLERİMİZ

Yayın Tarihi : 16.3.2021

Hayvansal gıdaların ve ürünlerin elde edilmesine yönelik olarak yapılan havyan yetiştirilmesi, beslenmesi, bakımını kapsayan tarım kolu genel anlamıyla hayvancılık olarak adlandırılmaktadır. Hayvancılık insanoğlunun bildiği en eski faaliyet kollarındandır. İnsanlığın yerleşik düzene geçmeye başladığı "Cilalı Taş Devri "ne kadar gidilebilecek bu iştigal konusu hiç şüphe yok ki günümüzde de önemini sürdürmektedir.

İnsanoğlu yerleşik hayata geçip, toplayıcılıktan üreterek tüketim sürecine girdiğinde yönünü hayvancılığa çevirmiş, yabani hayvanları evcilleştirerek onların ürünlerinden faydalanma yoluna gitmiştir.

Hayvancılık yalnızca hayvan yetiştirilmesi, ıslahı, bakımı ve beslenmesinden oluşan bir tarım değil aynı zamanda ekonomiyi, işletme teknolojilerini ve pazarlama gibi pek çok üretime yönelik bilimsel öğeleri de içine alan geniş bir konudur. Hayvansal üretimin hemen tüm çeşitlerini de içine alan bu sektör, tarımsal ekonomi içinde büyük bir yere sahiptir.

Hayvansal ürenler insan beslenmesi açısından son derece önemlidir. Özellikle protein açısından hayvansal gıda maddelerinin yerine konulabilecek bir şey yoktur.

Zaman içerisinde hayvancılık hızla yayılmış, hayvanlardan sadece gıda maddesi olarak yararlanma eğilimi değişime uğramış, hayvan gücünden faydalanarak günlük işler daha hızlı ve kolay halledilmeye başlanmıştır.

Atın evcilleştirilmesi ile ulaşım anlamında çok ciddi bir araç edinilmiş olduğu bir gerçektir. Özellikle savaşlarda ve uzun yolculuklarda at, at arabası hayatı kolaylaştırmış ve vazgeçilmez enstrümanlar olmuştur. İnsanoğlu hayvan gücünden yararlanmayı öğrendiğinde sosyal hayatta adeta bir devrim olmuştur. Artık en ağır işler daha kolay ve hızlı halledilir olmuş, uzak mesafelere ulaşmak daha az yorucu ve kısa sürede olmuştur.

İlimizde hayvancılık,  hayvanların sınıflarına göre beş ana üretim kolunda sürdürülen faaliyetleri kapsar. Bu sınıflama üretimi yapılan hayvanların ve elde edilen ürünlerin türlerine göre değişiklik göstermektedir.

Büyükbaş Hayvancılık: Sığır ve manda yetiştiriciliği,

Küçükbaş Hayvancılık: Koyun ve Keçi yetiştiriciliği,

Su Ürünleri Yetiştiriciliği: Akarsularda, barajda ve denizde yetiştirilen su ürünleri yetiştiriciliği

Kümes Hayvancılığı: Tavuk yetiştiriciliği

Arıcılık: Kafkas Arısından bal, bal mumu, arı sütü gibi ürünlerinin elde edilmesidir.

Kafkas Bal Arısı, Hemşin Koyunu, Abaza ve Kaçkar Keçisi ilimize has hayvan Irkları olup Bakanlığımızca koruma altına alınıp desteklenmektedir.

 2020 yılında Konu başlıkları halinde Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğümüzce yapılan faaliyetlerimiz;

 Hayvan Sayıları:

76.277 baş sığır cinsi, 146 baş Manda cinsi olmak üzere 10.428 adet işletmede toplam 76.423 baş büyükbaş hayvan,

224.890 baş koyun, 22.787 baş keçi olmak üzere 1.221 adet işletmede 247.677 baş küçükbaş hayvan,

1.345 adet Arıcılık işletmesinde toplam 118.058 adet kovan

2.310 adet Kümes İşletmesinde 20.000 adet tavuk bulunmaktadır.

Aşılama ve Sağlık Taraması Faaliyetleri;

Büyükbaş Aşılama Faaliyetleri; 184.644 adet

Küçükbaş Aşılama Faaliyetleri ; 49.777 adet

Kedi-Köpek Kuduz Aşılaması; 646 adet

Ruam (Mallein) Test Sayısı; 55 adet

Sağlık Taraması; 11.120 adet yapılmıştır.

Hastalık Çıkış ve Sönüş İşlemleri;

İlimizde zorunlu hastalık ihbarlarına ivedi müdahale edilerek 2020 yılında 18 mihrakta gerekli kontroller sağlanarak sönüş işlemi gerçekleştirilmiştir.

Hayvancılık Desteklemeleri;

2020 Yılı Hayvancılık Desteklemeleri Kapsamında;

3.715 adet Büyükbaş İşletmesinde ki 16.126 adet büyükbaş hayvana 5.839.643 TL ,

654 adet Küçükbaş İşletmesinde ki 124.897 adet küçükbaş hayvana 7.301.610 TL

1324 adet Arıcılık İşletmesinde ki 96.126 adet arılı kovana 1.540.760 TL

destekleme ödemesi yapılmıştır.

Suni Tohumlama Faaliyetleri;

İlimizde Suni Tohumlama faaliyetleri Özel Veteriner Hekimler tarafından yürütülmekte olup Murgul İlçemizde Kamu yolu ile yapılmaktadır. 2020 yılında 5.006 adet suni tohumlama yapılmıştır.

Hayvan ve Hayvansal Ürün Hareketleri;

İlimize 2020 yılında;

İlimizden diğer İllere giden; 6.746 adet büyükbaş hayvan , 25.792 adet küçükbaş ile 505 adet Arılı Kovan gitmiş,

İlimize diğer İllerden gelen; 2.849 adet büyükbaş ve 13.546 adet küçükbaş hayvan gelmiş,

İlimizden diğer İllere 200 kg sığır karkas, 6.350 kg hayvansal yağ , 6.500 kg bağırsak, 300 kg tırnak ve 200 kg bal gönderilmiştir.

İlimize diğer İllerden gelen; 58.659 kg sığır karkas, 9.921 kg koyun karkas ve 21.500 kg kanatlı eti gelmiştir.

Küpeleme Çalışmaları;

2020 yılında İlimizde;

9.912 dişi ve 10.318 erkek olmak üzere toplam 20.230 adet büyükbaş

33.263 dişi ve 24.042 erkek olmak üzere toplam 57.305 adet küçükbaş hayvan doğumu gerçekleşmiştir.

Yeni doğan hayvanlarla birlikte 20.611 adet büyükbaş ve 57.545 adet küçükbaş hayvana küpe takılarak kayıt altına alınmıştır.

2021 yılı Hayvancılık Faaliyetlerimiz hız kesmeden devam etmektedir.