T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

SAZANGİLLER AV YASAĞI BAŞLIYOR

Yayın Tarihi : 25.3.2021

5/2 Numaralı Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğin 12.maddesine göre; su ürünlerinin kalite ve stoklarının korunması, ekonomik türlerin geliştirilmesi amacıyla İlimiz iç sularında sazan, yayın, tatlısu kefali vb. türlerin avlanması 1 Nisan – 30 Haziran tarihleri arasında yasaktır.

30 Haziran'a kadar sürecek olan av yasağı döneminde yapılacak olan denetimlerde, yasak türleri avladığı tespit edilen amatör balıkçılara; 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu'nda belirtilen şekilde idari para cezası ve yasaklı ürüne el koyma işlemi uygulanacaktır.

Uygulanan yasaklar ve sınırlamalar ile su kaynaklarımızın gelecek nesillere aktarılabilmesi ve sularımızda yaşayan canlı türlerinin devamlılığını sağlayabilmesi amaçlanmaktadır.

Tüm balıkçılarımızın av yasaklarına uymaları, su ürünleri avcılığı konusunda bilinçli ve duyarlı vatandaşlarımızın, gördükleri yasak avcılık faaliyetlerini İl/İlçe Müdürlüklerimize veya kolluk kuvvetlerine bildirmeleri su ürünlerinin sürdürülebilirliği açısından büyük önem arz etmektedir.